logo1 afb1 afb2 afb3 afb4 afb5
logo2 head1 head2 head3 head4 head5
head6onderlogo www www molen
BalkZwart Krekt Dat Is'tAchte besiker fan de thússide fan it WSSFS. Op dizze side kinne jo êftergrûn ynformaasje fine oer ús moaie selskip. Foar kommunikaasje troch en nei leden ferwize wy jo nei ús Antlitboek (Ingelsk Facebook).
Mochten der noch fragen ûnbeäntwurde bliuwe, sjoch dan efkes ûnder it kopke kontakt foar tillefoannûmers en emeal-adressen

Groetnis fan kommisje DOFKE

Meindert, Roelof en Sybren

3hoekje Ynformaasje oer it WSSFS
3hoekje Lid wurde?
 

 

onderLinks RechtsOnder